Return to site

การดำเนินการผลิตวิดีโอโฆษณา part 2

บทความนี้จะอธิบายกระบวนการโดยทั่วไปในการผลิตวิดีโอโฆษณา

4. กำหนดลักษณะวิดิโอ

กำหนดลักษณะของวิดิโอก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนผลิตวิดีโอ

กรณีจะสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องควรกำหนดลักษณะหรือสเปคของผลงานในระดับหนึ่ง เพื่อควบคุมต้นทุน รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเพื่อทำให้ดำเนินการสร้างเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เมื่อกำหนดลักษณะหรือสเปคได้แล้วให้ลงมือสร้างตามสเปคนั้น

สำหรับลักษณะหรือสเปคมีหลายรายการ เช่น รูปแบบของวิดิโอแนวตั้ง แนวนอน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส รูปแบบตัวอักษร โทนสี หรือการใช้คอมเมนท์พิเศษ เป็นต้น

MoveAsia สามารถช่วยท่านทำภาพจินตนาการของเนื้อหาวิดีโอเป็นตัวอักษรได้ด้วยการสัมภาษณ์และใช้แผ่นบันทึกการรับฟัง (Hearing Sheet)

5. วางแผนและออกแบบรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วน

กำหนดรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละส่วนอย่างเป็นรูปธรรมตามสเปคที่ได้ออกแบบมา

ในการจัดทำวิดีโดนั้นมักจะมีการใช้ Storyboardเป็นหลัก Storyboardคือเอกสารที่วาดฉากที่จะถ่ายทำด้วยมือตามลำดับ เพื่อที่จะสามารถจัดทำวิดีโอได้อย่างราบรื่น โดยทั่วไปจะสร้างStoryboardที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจตัดสินใจก่อนจะลงมือจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการจัดทำวิดีโอต่อไป

ในStoryboardนั้น แน่นอนว่าการนำเสนอเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของบริษัทมีความสำคัญ แต่ก็จำเป็นต้องทำให้มีเนื้อหามีเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดผู้ชมไว้ให้รับชมโดยไม่กดข้าม โดยเฉพาะช่วงหลายวินาทีแรกนั้น ควรเน้นการดึงความสนใจของผู้ชมให้อยู่กับวิดิโอมากกว่าเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ ในกรณีของวิดีโอการปรุงอาหาร แน่นอนว่าสูตรอาหารที่สามารถแนะนำการใช้สินค้าของบริษัทมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากรายการอาหารพื้นฐานที่สามารถดึงจุดเด่นของสินค้าออกมาได้ สูตรอาหารที่แปลกใหม่จะสามารถดึงดูดความสนใจและเรียกยอดแชร์หรือคอมเมนท์ได้ง่าย

6. ตรวจสอบ KPI และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสม

การสร้างวิดีโอควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

KPI ที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้นนั้น นอกเหนือจากแบบสอบถามแล้วยังสามารถตรวจสอบได้จาก Google Analytics หรือ Facebook Insights รวมถึง YouTube Analytics ด้วย

เพื่อให้ KPI แต่ละด้านบรรลุถึงระดับสูงสุด ควรปรับหรือเสริมมาตรการอื่นๆ เช่น เพิ่มการโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ได้รับความนิยม หรือปักหมุดไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้า Facebook เป็นต้น หากสามารถจัดทำวิดีโอได้อย่างต่อเนื่อง ควรวางแผนเนื้อหาหรือคอนเทนส์โดยพิจารณาร่วมกับปฏิกิริยาของผู้รับชมวิดิโอก่อนหน้า เพื่อที่จะสามารถสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อเริ่มมีความรู้เหล่านี้สะสมไว้ จะสามารถทำการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในระดับที่บริษัทอื่นไม่สามารถเทียบได้แน่นอน

ที่ระบุข้างต้นเป็นกระบวนการพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างวิดีโอโฆษณา

การสร้างวิดีโอไม่ได้มีเพียงแค่การถ่ายวิดิโอเท่านั้น ควรพิจารณาอย่างละเอียดจากบนลงล่างว่าต้องการจัดทำวิดีโอเพื่ออะไร และทำการสังเกตติดตามผลเพื่อปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการทำเช่นนี้จะทำให้สามารถสร้างโฆษณาที่ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

 

ต้องการปรึกษาด้านการทำวิดีโอโฆษณา เชิญติดต่อ MoveAsia

URL: www.th.moveasia.co/en

ที่ระบุข้างต้นเป็นกระบวนการพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินการสร้างวิดีโอโฆษณา

การสร้างวิดีโอไม่ได้มีเพียงแค่การถ่ายวิดิโอเท่านั้น ควรพิจารณาอย่างละเอียดจากบนลงล่างว่าต้องการจัดทำวิดีโอเพื่ออะไร และทำการสังเกตติดตามผลเพื่อปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการทำเช่นนี้จะทำให้สามารถสร้างโฆษณาที่ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

ต้องการปรึกษาด้านการทำวิดีโอโฆษณา เชิญติดต่อ MoveAsia

URL: www.th.moveasia.co/en

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly